Trường THPT Chu Văn An

Tuesday
Feb 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cơ cấu tổ chức

 I. CHI BỘ.

1. Châu Văn Quang - Bí thư chi bộ

2. Võ Văn Quang - Phó bí thư chi bộ

3. Võ Đào Thị Thảo Trang - Đảng viên

4. Phạm Thị Lan Anh - Đảng viên

5. Phạm Thị Hoàng - Đảng viên

6. Tạ Văn Quân - Đảng viên

7. Trần Thanh Tài - Đảng viên

8. Trần Văn Viễn - Đảng viên

9. Đỗ Thị Tuyết Mai - Đảng viên

10. Hoàng Văn Dũng - Đảng viên

11. Lê Thị Hương - Đảng viên

12. Dương Đức Trí - Đảng viên

13. Hồ Sỹ Lĩnh - Đảng viên

14. Lương Văn Xuân - Đảng viên

II. BAN GIÁM HIỆU.

1. Châu Văn Quang - Hiệu trưởng

2. Võ Đào Thị Thảo trang - Phó hiệu trưởng

3. Võ Văn Quang - Phó hiệu trưởng

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.

1. Võ Văn Quang - Chủ tịch

2. Trần Thanh Tài - Phó chủ tịch

3. Nguyễn Thị Hiếu - UV

IV. ỦY BAN KIỂM TRA.

1. Trần Thanh Tài - Chủ nhiệm

2. Phạm Thị Lan Anh - UV

3. Hồ Sỹ Lĩnh - UV

V. BAN THANH TRA NHÂN DÂN.

1. Huỳnh Văn Thành - Trưởng ban

2. Tạ Văn Quân - TV

3. Hà Thị Thành - TV

VI. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

1. Trần Văn Viễn - Bí thư

2. Hoàng Văn Dũng - Phó bí thư

 VII. TỔ CHUYÊN MÔN.

1. Tổ Toán - Tin.

- Nguyễn Thành Nguyễn - ĐHSP Toán, Tin - Tổ trưởng

- Tạ Văn Quân - ĐHSP Toán - TV

- Nguyễn Quảng Văn - ĐHSP Toán - TV

- Diệp Thị Linh Giang - ĐHSP Tin - TV

- Trần Duy Tiến - ĐHSP Toán - TV

- Hoàng Văn Thọ - CĐ CNTT

2. Tổ Lí - CN - Hóa - Sinh.

- Trần Thanh Tài - ĐHSP Lí - Tổ Trưởng

- Trần Văn Viễn - ĐHSP KTCN - TV

- Châu Thị Hảo - ĐHSP Lí - TV

 - Lữ Thị Thùy Quyên - ĐHSP Sinh - TV

- Kim Thị Thu Hòa - ĐHSP Hóa - Tổ trưởng

- Lê Thị Hạnh - ĐHSP Hóa - TV

- Nguyễn Thị Minh Nguyệt - ĐHSP Sinh KTNN - TV

- Lê Thị Hồng Hạnh - ĐHSP Hóa - TV

3. Tổ Ngữ Văn - GDCD.

- Hồ Sỹ Lĩnh - ĐHSP Ngữ văn - Tổ trưởng

- Đỗ Thị Tuyết Mai - ĐHSP Ngữ văn - TV

- Trần Thu Hằng - ĐHSP Ngữ văn - TV

- Hoàng Văn Dũng - ĐHSP Chính trị học - TV

 

- Nguyễn Thị Hiếu - Cao đẳng thư viện - TV

4. Tổ Sử - Tiếng Anh.

 

- Dương đức Trí - DHsP Sử - Tổ trưởng

- Phạm Thị Lan Anh - ĐHSP Tiếng Anh - Tổ phó

- Huỳnh Văn Thành - ĐHSP Tiếng Anh - TV

 - Phạm Thị Hoàng - ĐHSP Tiếng Anh - TV

5. Tổ Địa - TD, GDQP.

- Hà Thị Thành - ĐHSP Địa - Tổ trưởng

- Hoàng Thị Vương - ĐHSP Sử - TV

- Lương Văn Xuân - ĐHSP TDTT - TV

- Trần Thị Lệ Thủy - ĐHSP TDTT - TV

6. Tổ Văn phòng.

 - Lê Thị Hương - Trung cấp kế toán - Tổ trưởng

- Đặng Thị Tâm - Trung cấp văn thư lưu trữ - TV

- Nguyễn Văn Hẳn - Bảo vệ

 

 

Tin mới cập nhật

 hoc tap

Thăm dò

Bạn thấy trang TTĐT của trường THPT Chu Văn An như thế nào?
 

Liên kết website